Hem

 

 

  

”'Världslärare' eller 'Falsk profet'?

- En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi"
 


 
En liten introduktion till boken
lag

Är Martinus livsverk ”Tredje Testamentet” det budskap världen väntat på ett par tusen år? Jesus Kristus lovade oss enligt Johannes evangelium att ”Hjälparen den Helige Ande” skulle komma och förklara för oss allt vad Kristus inte kunde förmedla, eftersom mänskligheten då, för 2000 år sedan, inte kunde förstå. Samtidigt förebådar Kristus att det i de yttersta tiderna ska komma Falska profeter som ska ”förvilla” oss.

Den intellektuelle sökaren som vill nå Sanningen har anledning att fundera över vilka kriterier som bör styra sanningssökandet. Hur ska vi utveckla dessa kriterier? Vad ska styra sökandet? Hur ska vi kunna skilja Profeten från de falska profeterna? Hur ska vi undvika att låta oss bli förvillade?

I denna lilla bok försöker författaren utveckla analyskriterier för detta sökande, för bedömningen av vem som skulle kunna vara denne ”Hjälpare”. Den danske författaren och mystikern MARTINUS menar att hans samlade verk är denna utlovade ”Hjälparen, den Helige Ande”, den andliga vetenskap som förklarar existensen, livet, kärleken, lidandet och evigheten, de eviga och enligt de akademiska filosoferna, fortfarande obesvarade frågorna.

Pia Hellertz menar att Martinus är den ende som ger logiska, heltäckande och sannolika svar på dessa stora frågor. Men eftersom Martinus själv uppmanar oss att vara kritiska och att analysera och pröva hans hypoteser mot våra liv, så uppmuntrar också hon till kritisk analys och granskning av Martinus världsbild. Boken vill stimulera denna kritiska analys, men i kärlekens tecken.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Pia Hellertz är filosofie doktor och universitetslärare. Hon har studerat Martinus kosmologi, ”Tredje Testamentet” i cirka 25 år och bland annat undervisat på Kosmosgården i Varnhem.

Boken kan köpas på Världsbild Förlag, Vasavägen 9, 181 42 Lidingö, E-post: mail@varldsbildforlag.se, eller direkt från för fattaren Pia Hellertz, 019-31 46 77, pia.hellertz@telia.com.
 

Senast uppdaterad: 23 juni, 2012 13:33